კალკულატორი

იღებთ თუ არა ყოველთვიურ ხელფასს?

რამდენ კოლოფ სიგარეტს მოიხმარ ყოველთვიურად ?

რამდენ გრამ თამბაქოს მოიხმართ ყოველთვიურად?

რამდენ ლიტრ საწვავს მოიხმარ ყოველთვიურად ?

რამდენ კუბურ მეტრ გაზს მოიხმართ ყოველთვიურად

მ³