პეტიცია რუსეთის მიერ აფხაზეთში ქართველთა გენოციდის აღიარების შესახებ

26 ივლისი 2022
26 ივლისი 2022

პეტიცია რუსეთის მიერ აფხაზეთში ქართველთა გენოციდის აღიარების შესახებ

ვინაიდან გვჯერა, რომ მომავალზე, მტერსა და მოყვარეზე, კეთილსა და ბოროტზე სწორი დასკვნების გამოსატანად წარსულის ხსოვნა და გააზრებაა მნიშვნელოვანი;

ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ აფხაზეთში მომხდარი დანაშაულების ზუსტი სახელდება, რომელთა ხასიათი და მასშტაბი არა მხოლოდ ეთნიკურ წმენდას, არამედ გენოციდს უტოლდება, არის ჩვენი თაობის ვალი გენოციდის მსხვერპლთა და მათი ოჯახის წევრების წინაშე;

ვინაიდან ეს ვალი მომავალი თაობების წინაშეც გვადევს, რომელთაც მტრის ვინაობა და რაობა ადეკვატურად უნდა გადავცეთ;

ვინაიდან არა მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის, არამედ საქართველოს ხელისუფლებების მიერაც კი არ მომხდარა აფხაზეთში რუსეთისა და მისი ეფექტური კონტროლის ქვეშ მყოფი დაჯგუფებების მიერ ჩადენილი დანაშაულების ჯეროვანი შეფასება;

ვინაიდან ერთადერთი, რაც მოხერხდა, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ აფხაზეთში ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის დევნის ეთნიკურ წმენდად შეფასებაა;

ვინაიდან ისტორიის ამ ეტაპზე რუსეთის მიერ ბუჩაში, მარიუპოლში, ირპენში, გოსტომელსა და უკრაინის სხვა ქალაქებში ჩადენილი ომის დანაშაულები გენოციდად შეფასდა აშშ-ის პრეზიდენტისა და არაერთი სხვა მსოფლიო ლიდერის მიერ, ესტონეთის, ლატვიის, ირლანდიის, კანადისა და ჩეხეთის პარლამენტებმა კი უკრაინელების გენოციდი ოფიციალურად აღიარეს;

ვინაიდან პუტინის რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ 2022 წლის თებერვალში დაწყებულმა სრულმასშტაბიანმა სამხედრო აგრესიამ, მართალია, დაგვიანებით, მაგრამ, საბოლოოდ, გამოიწვია თავისუფალი სამყაროს მხრიდან პუტინის ბოროტების იმპერიის შესაბამისი შეფასება;

ვინაიდან ამ გარემოებამ გახსნა შესაძლებლობა საერთაშორისო ასპარეზზე აფხაზეთში ქართველთა გენოციდის აღიარების კამპანიის დაწყებისა;

ვინაიდან გვჯერა, რომ ბოროტების იმპერიის განადგურებისთვის მნიშვნელოვანია ჩვენმა ქვეყანამ და მთელმა თავისუფალმა სამყარომ სახელი დაარქვას რუსეთის მიერ წარსულში ჩადენილ დანაშაულებსაც ქართველი ხალხისა და კაცობრიობის წინაშე, მოვითხოვთ:

რუსეთისა და მისი ეფექტური კონტროლის ქვეშ მყოფი დაჯგუფებების მიერ აფხაზეთში კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულების ქართველთა გენოციდად აღიარებას, როგორც ქართული სახელმწიფოს, ასევე მთელი ცივილიზებული სამყაროს მიერ.

მოაწერეთ ხელი - https://bit.ly/3IiBGUQ